ŠKOLENIE ŽIACKYCH ŠKOLSKÝCH RÁD

Projekt "Školenie žiackych školských rád" je určený pre predsedov, podpredsedov a aktívnych členov žiackych školských rád.

Projektu sa však môžu zúčastniť aj študenti zo škôl, ktoré svoju ŽŠR nemajú a chcú ju založiť.

Cieľom školenia je pokryť tri obsahové celky: funkcia a štatút ŽŠR, aktivity a projekty ŽŠR a riešenie základných problémov ŽŠR.

 

Sekundárnou úlohou tohto projektu je stretnutie študentov z rôznych stredných škôl, ktorí budú diskutovať o fungovaní svojich ŽŠR. Študenti si môžu vymeniť skúsenosti a získať nielen nové kontakty a partnerstvá, no taktiež aj cenné rady a nápady.

Kde: rekreačné zariadenie GO Kľačno
Kedy: 24. - 26. september 2019

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Ako sa študent prihlási na projekt?

Prihlásenie na projekt prebieha prostredníctvom online návratky, ku ktorej sa dostane stlačením tlačidla "PRIHLÁS SA" vyššie.

Dostane študent nejaké potvrdenie o úspešnom prihlásení?

Potvrdenie o prihlásení posielame vždy raz za týždeň. V prípade, že ste odoslali návratku a dlhšie ako 7 dní vám nepríde potvrdenie o prihlásení, kontaktujte nás prostredníctvom emailu studentskaunia@studentskaunia.com.

Kedy dostane študent informácie o doprave, programe, a mieste uskutočnenia projektu?

Prihláseným študentom bude niekoľko dní pred projektom zaslaný email s pokynmi, kde nájdu všetky potrebné informácie a kontakty nevyhnutné k účasti na projekte.

Ako sa študent dopraví na projekt?

Študent sa na projekt dopraví individuálnou prepravou (vlakmi, autobusmi, autom).

 

Čo je zahrnuté v cene účastníckeho poplatku?

V cene účastníckeho poplatku je zahrnuté ubytovanie, 3 x denne strava, školiace materiály a ubytovacia daň.

 

Môže sa na projekte zúčastniť aj pedagogický dozor študenta?

Na našich projektoch sa pedagógovia spolu so študentami nezúčastňujú. Myšlienkou neformálneho vzdelávania je vzdelávanie mimo školy, učebníc a bez učiteľov.

 

Má škola za študenta zodpovednosť?

Nie, škola za študenta zodpovednosť nepreberá. Odkedy sa študent na projekt prihlási, naši organizátori komunikujú so zákonnými zástupcami študentov. Rodičia taktiež dostávajú všetky pokyny. V tomto prípade teda zodpovednosť za študenta preberajú rodičia. Škola iba vyberie najaktívnejších a najreprezentatívnejších študentov, ktorých vyšle na projekt.

 

Akým spôsobom môžeme uhradiť za projekt?

Za projekt je možné uhradiť v hotovosti na projekte - preferovaná forma. V takomto prípade organizácia vydá študentovi potvrdenie o zaplatení poplatku. Uhradiť je možné aj prostredníctvom bankového prevodu vopred na nami zaslané číslo účtu.