KONTAKTNÉ

INFORMÁCIE

SÍDLO

Stredoškolská študentská únia Slovenska, o. z.

Varavská 839/66, 919 25 Šúrovce

E-MAIL

studentskaunia@gmail.com
 

IČO

42053650

DIČ

2022791551

IBAN

SK07 0900 0000 0051 4816 8371

Slovenská sporiteľňa, a. s.

REGISTRAČNÉ ČÍSLO

MVSR VVS/1-900/90-28726-3 

DÁTUM VZNIKU

8. septembra 2006

rebeka.jpg

REBEKA V. KRAHULCOVÁ

predsedníčka,

členka výkonnej rady

Rebeka pochádza zo Sliača, je študentkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Popri štúdiu je manažérkou súkromnej materskej školy a pracuje ako lektorka inkluzívneho vzdelávania - je certifikovanou lektorkou. V ŠUS pôsobí od roku 2013, je čestnou členkou združenia. Počas projektov zodpovedá za samotný priebeh projektu a vzdeláva účastníkov v oblasti humanitných vied, najmä práva, soft skills a fungovania žiackych školských rád.

Banic.JPG

Ing. MAREK BANIČ

generálny tajomník,

člen výkonnej rady

Marek pochádza zo Serede, je absolventom Vysokej školy ekonómie a manažmentu, verejnej správy v Bratislave, aktuálne študuje na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre. Je členom akademického senátu fakulty aj univerzity. Popri štúdiu riadi Centrum voľného času, je konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným a pracuje ako lektor inkluzívneho vzdelávania. V ŠUS pôsobí od roku 2013. Zabezpečuje riadny chod organizácie, zodpovedá za samotný priebeh projektov a vzdeláva účastníkov v oblasti finančnej gramotnosti, marketingu a soft skills. Bol menovaný za čestného člena združenia.

15355792_1166123236803244_92219041195992

SOFIA ZUMMEROVÁ

podpredsedníčka združenia,

členka výkonnej rady

Sofia pochádza z Michaloviec, je študentkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Aktívne sa venuje divadlu, filantropii, je konateľkou spoločnosti s ručením obmedzeným. V ŠUS pôsobí od roku 2016. Na súčasnú pozíciu sa presunula z pozície regionálnej koordinátorky, aktuálne zodpovedá za organizovanie jednodňových školení.

unnamed.jpg

LUCIA MATEJČÍKOVÁ

podpredsedníčka združenia,

členka výkonnej rady

Lucia pochádza z Bratislavy, študuje na Súkromnej hotelovej akadémií v Bratislave. Pracuje pre eventovú agentúru a v hotelierstve. Vo voľnom čase sa venuje umeniu a aktívne participuje v študentskom aktivizme. V ŠUS pôsobí od roku 2017. Na projektoch zodpovedá za organizáciu projektu a voľný čas účastníkov.

predajmesa_2018 (54).jpg

Bc. SIMONA BORDIGOVÁ

podpredsedníčka združenia

Simona pochádza zo Zvolena, je študentkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Popri štúdiu pracuje ako lektorka inkluzívneho vzdelávania. V ŠUS pôsobí od roku 2014. Na našich projektoch vzdeláva účastníkov v oblasti práva a soft skills, zároveň zodpovedá za organizovanie jednodňových školení.

Kmet_edited.jpg

JAKUB KMEŤ

podpredseda združenia

Jakub pochádza z Banskej Bystrice, je študentom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je certifikovaným plavčíkom a trénerom plávania. V ŠUS pôsobí od roku 2017. Na súčasnú pozíciu sa presunul z pozície regionálneho koordinátora, neskôr pôsobil na pozícii koordinátora pre malé projekty. Aktuálne reprezentuje združenie na medzinárodnej úrovni, zároveň na projektoch vzdeláva účastníkov v oblasti základov práva a ľudských práv.

67326617_464699764328831_349038843962536

ŠIMON KUPEC

podpredseda združenia

fiktivna_krajina-50.jpg

VIKTOR GAŠPARÍK

predseda kontrolnej rady

Viktor pochádza z Bratislavy, je študentom Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Pracuje ako IT analytik, zároveň sa aktívne zaujíma o inovácie v IT a o automobilový priemysel. V ŠUS pôsobí od roku 2014. Na projektoch dohliada na plynulý priebeh projektu a dodržiavanie pravidiel, po projekte podáva spätnú väzbu ostatným členom tímu. Bol menovaný za čestného člena združenia.

PATRIK ŠKOPEC

člen kontrolnej rady