KONTAKTNÉ

INFORMÁCIE

SÍDLO

Stredoškolská študentská únia Slovenska, o. z.

Varavská 839/66, 919 25 Šúrovce

E-MAIL

studentskaunia@studentskaunia.sk
projekty@studentskaunia.sk

IČO

42053650

DIČ

2022791551

IBAN

SK07 0900 0000 0051 4816 8371

Slovenská sporiteľňa, a. s.

REGISTRAČNÉ ČÍSLO

MVSR VVS/1-900/90-28726-3 

DÁTUM VZNIKU

8. septembra 2006

REBEKA V. KRAHULCOVÁ

predsedníčka,

členka výkonnej rady

Rebeka pochádza zo Sliača, je študentkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Popri štúdiu je manažérkou súkromnej materskej školy a pracuje ako lektorka inkluzívneho vzdelávania - je certifikovanou lektorkou. V ŠUS pôsobí od roku 2013, je čestnou členkou združenia. Počas projektov zodpovedá za samotný priebeh projektu a vzdeláva účastníkov v oblasti humanitných vied, najmä práva, soft skills a fungovania žiackych školských rád.

Bc. MAREK BANIČ

generálny tajomník,

člen výkonnej rady

Marek pochádza zo Serede, je absolventom Vysokej školy ekonómie a manažmentu, verejnej správy v Bratislave, aktuálne študuje na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre. Je členom akademického senátu fakulty aj univerzity. Popri štúdiu riadi Centrum voľného času, je konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným a pracuje ako lektor inkluzívneho vzdelávania. V ŠUS pôsobí od roku 2013. Zabezpečuje riadny chod organizácie, zodpovedá za samotný priebeh projektov a vzdeláva účastníkov v oblasti finančnej gramotnosti, marketingu a soft skills. Bol menovaný za čestného člena združenia.

SOFIA ZUMMEROVÁ

koordinátorka pre malé projekty,

členka výkonnej rady

Sofia pochádza z Michaloviec, je študentkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Aktívne sa venuje divadlu, filantropii, je konateľkou spoločnosti s ručením obmedzeným. V ŠUS pôsobí od roku 2016. Na súčasnú pozíciu sa presunula z pozície regionálnej koordinátorky, aktuálne zodpovedá za organizovanie jednodňových školení.

ADAM PACALAJ

podpredseda pre komunikáciu a žiacke školské rady,

člen výkonnej rady

Adam pochádza z Banskej Bystrice, je študentom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojom voľnom čase pomáha nevidiacim a aktívne sa zaujíma o politické témy. V ŠUS pôsobí od roku 2017. Na projektoch vzdeláva účastníkov v oblasti základov práva a žiackych školských rád.

RICHARD ŠAFÁRIK

vedúci kancelárie

Richard pochádza z Bratislavy, študuje na Gymnáziu Bilíkova v Bratislave. Zapája sa do študentského aktivizmu, pracuje v prieskumnej agentúre, zároveň je futbalovým rozhodcom aj aktívnym hráčom futbalu. V ŠUS pôsobí od roku 2017. Na súčasnú pozíciu sa presunul z pozície regionálneho koordinátora, aktuálne na projektoch zodpovedá za administratívu.

Bc. SIMONA BORDIGOVÁ

podpredsedníčka

pre malé projekty

Simona pochádza zo Zvolena, je študentkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Popri štúdiu pracuje ako lektorka inkluzívneho vzdelávania. V ŠUS pôsobí od roku 2014. Na našich projektoch vzdeláva účastníkov v oblasti práva a soft skills, zároveň zodpovedá za organizovanie jednodňových školení.

JAKUB KMEŤ

podpredseda

pre medzinárodné vzťahy

Jakub pochádza z Banskej Bystrice, je študentom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je certifikovaným plavčíkom a trénerom plávania. V ŠUS pôsobí od roku 2017. Na súčasnú pozíciu sa presunul z pozície regionálneho koordinátora, neskôr pôsobil na pozícii koordinátora pre malé projekty. Aktuálne reprezentuje združenie na medzinárodnej úrovni, zároveň na projektoch vzdeláva účastníkov v oblasti základov práva a ľudských práv.

LUCIA SAKOVÁ

koordinátorka

pre médiá a marketing

Lucia pochádza z Trnavy, je študentkou Fakulty masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Popri štúdiu pracuje v reklamnej agentúre, inventúrovej spoločnosti a ako animátorka voľného času. Aktívne sa venuje marketingu, copywritingu, grafike, fotografovaniu a vzdelávaniu mladých na stredných školách. V ŠUS pôsobí od roku 2016. Je zodpovedná za marketing združenia, zároveň na projektoch vzdeláva účastníkov v oblasti marketingu, soft skills a psychológie.

LUCIA MATEJČÍKOVÁ

regionálna koordinátorka

Lucia pochádza z Bratislavy, študuje na Súkromnej hotelovej akadémií v Bratislave. Pracuje pre eventovú agentúru a v hotelierstve. Vo voľnom čase sa venuje umeniu a aktívne participuje v študentskom aktivizme. V ŠUS pôsobí od roku 2017. Na projektoch zodpovedá za organizáciu projektu a voľný čas účastníkov.

PATRIK ŠKOPEC

regionálny koordinátor

Patrik pochádza z Humenného, je absolventom Strednej odbornej školy technológií a remesiel v Bratislave. Pôsobí ako konateľ spoločnosti zaoberajúcej sa ekológiou, zároveň sa aktívne venuje turistike a prírode, je aktívnym športovcom. V ŠUS pôsobí od roku 2018. Na projektoch zodpovedá za organizáciu projektu a voľný čas účastníkov.

VIKTOR GAŠPARÍK

člen kontrolnej rady

Viktor pochádza z Bratislavy, je študentom Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Pracuje ako IT špecialista, zároveň sa aktívne zaujíma o inovácie v IT a o automobilový priemysel. V ŠUS pôsobí od roku 2014. Na projektoch dohliada na plynulý priebeh projektu a dodržiavanie pravidiel, po projekte podáva spätnú väzbu ostatným členom tímu. Bol menovaný za čestného člena združenia.

JAROSLAV VAJČI

člen kontrolnej rady

Jaro pochádza zo Senice, študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje ako vedúci oddelenia v prieskumnej agentúre, vo svojom voľnom čase sa venuje starším ľuďom a prírode. V ŠUS pôsobí od roku 2015. Na súčasnú pozíciu sa presunul z pozície regionálneho koordinátora, aktuálne na projektoch dohliada na plynulý priebeh projektu a dodržiavanie pravidiel, po projekte podáva spätnú väzbu ostatným členom tímu.

ŠIMON KUPEC

regionálny koordinátor

v zapracovaní

CHRISTOPHER MESZÁROŠ

regionálny koordinátor

v zapracovaní

© 2019 Stredoškolská študentská únia Slovenka o. z.
fb.png
ig.png
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now