O NÁS

Stredoškolská študentská únia Slovenska (ŠUS) je politicky nezávislá organizácia, neviazaná na fungovanie akejkoľvek politickej strany, všeobecne podporujúca študentov a ich práva.

ZASTUPUJEME STREDOŠKOLÁKOV

Sme jediná slovenská organizácia, ktorá je členom OBESSU - európskej organizácie združujúcej stredoškolákov

ZDRUŽUJEME ŽIACKE ŠKOLSKÉ RADY

Sme jedna z mála organizácií, ktoré združujú žiacke školské rady celého Slovenska.

UČÍME TO, 
ČO V ŠKOLE NEUČIA

V škole nás zabúdajú učiť praktické a zaujímavé veci. Počas roka preto organizujeme  projekty, na ktorých neformálne vzdelávame stredoškolákov.

VZDELÁVANIE

VZNIK

Občianske združenie Stredoškolská študentská únia Slovenska vzniklo

v roku 2006 ako transformácia organizácie Študentská únia

Slovenska z roku 1998. Vznikla

s myšlienkou hájiť názory študentov, vzdelávať ich a povzbudzovať študentský aktivizmus.

ČO ROBÍME

Jednou z našich hlavných úloh je zlepšovať podmienky pre študentov stredných škôl na Slovensku, zabezpečovať ich vzdelávanie a rozvoj doma i v zahraničí. Všestranne napomáhame k rozvoju mládeže a študentských samospráv. Počas roka organizujeme niekoľko edukačných projektov zameraných na rôzne aktuálne - svetové i domáce témy.

NÁŠ CIEĽ

Naším cieľom je združovanie žiackych školských rád stredných škôl

na Slovensku, systematická edukácia študentov na základe myšlienky neformálneho vzdelávania, vytváranie študentských projektov, zastupovanie stredoškolských študentov Slovenska

v medzinárodnej sfére, ochrana 

a obhajoba záujmov a práv  stredoškolákov, ich reprezentácia.

PARTNERI

logo OBESSU
logoA4A
logo  Študentská rada Trnavskej univerzity
logo Univerzitná rada mesta Trnava
logo SAIA
logo GROWUP
logo VŠEMvs
logo ELSA