POSLEDNÉ ČLÁNKY
ĎALŠIE ČLÁNKY

Kampaň #TAGE

Rodová nerovnosť je jedno z najviac pretrvávajúcich porušení ľudských práv všetkých čias.

Spomenutý problém sa však týka nielen dievčat a žien, ale aj chlapcov a mužov. So spustením tejto kampane, my ako stredoškoláci, chceme poukázať na tento celosvetový jav, ktorý nás ovplyvňoval už dlhú dobu a taktiež chceme otvoriť diskusiu na tému rodovej rovnosti.

Čo rozumieme pod slovom rodová rovnosť?

Znamená to, že ženy a muži, dievčatá a chlapci, používajú rovnaké práva, zdroje, možnosti a ochranu vo všetkých odvetiach spoločnosti. Nevyžaduje to aby dievčatá a chlapci alebo ženy a muži boli rovnakí alebo aby mali byť braní úplne rovnako. Avšak rôzne potreby a ašpirácie by mali byť pochopené rovnocenne.

Je načase, aby sme rozpoznali potrebu rovnocenného oprávnenia oboch rodov, ktorých výsledkom je celkový ekonomický rast, sociálna spravodlivosť, enviromentálny balans a progres vo všetkých sférach života. Spustenie našej kampane sprevádza video s rôznymi slovenskými stredoškolskými študentmi prezentujúcimi svoje požiadavky na tému rodovej rovnosti. O tejto problematike nie je v niektorých kultúrach alebo spoločnostiach diskutované a, bohužiaľ, tieto stereotypné mylné predstavy konštantne narastajú. Preto sa usilujeme poskytnúť viac informácií v rámci diskusií, konferencií a workshopov spojených s javom rodovej rovnosti, ktoré budú vo viacerých slovenských mestách.

Nakoľko veríme, že táto problematika zahŕňa problémy širokého spektra ľudí predovšetkým rôznej vekovej kategórie a nie len na Slovensku, pozývame taktiež mnohé iné organizácie aby prispeli do našej kampane svojimi skúsenosťami. Budeme sa snažiť zapojiť tak veľa bežných ľudí, študentov, učiteľov a expertov, ako len bude možné.

Na záver by sme radi zdôraznili, že Vaše slovo a názor na rodovú rovnosť sú dôležité, keďže táto problematika ovplyvňuje každého z nás.

#text #video #obessu #ŠUS

SLEDUJTE NÁS
  • Facebook Basic Square