POSLEDNÉ ČLÁNKY
ĎALŠIE ČLÁNKY

“PREDAJME SA!” ŠUS valcuje jeden projekt za druhým! (Ako to vidí účastník?)

KĽAČNO. Študentská únia Slovenska si opäť získala študentov! Témou ich druhého projektu boli médiá a marketing. Ako sa najlepšie predať? Ako zaujať? Ako robiť to, čo ma baví? Toto všetko, ale aj omnoho viac ste sa mohli dozvedieť na druhom projekte ŠUS.

Akcia trvala od 4.11. - 6.11.2016 v Škole prírode, ktorá sa nachádzala v Kľačne, iba 17km od Prievidze. Začiatok projektu bol veľmi vtipný, pretože sme prichádzali z rôznych kútov Slovenska, no nakoniec sme zistili, že sme všetci v tom istom vlaku. Ešte v piatok sme sa zúčastnili prvého workshopu, ktorý mala na starosti Viktória Kállayová- podpredsedníčka pre Media&Marketing. Oboznámila nás s fungovaním reklám ,ich ovplyvňovaním ľudí. Po prestávke sme mali čas 30 minút, počas ktorých sme mali vymyslieť čo najoriginálnejšiu reklamu , s cieľom zaujať divákov. Všetky reklamy boli vo forme krátkeho päť minútového divadielka. Spoločne sme hlasovali o tú najlepšiu reklamu.

Predsedníctvo spolu s externistom v akcii

(zľava: externista Adrian Kobetič, podpredsedníčka Viktória Kállayová, regionálny koordinátor Svetozár

Ružička, kontrolná rada Jaroslav Vajči)

zdroj: foto - mediálna skupina

Sobota bola pre nás všetkých dňom, kedy sme mohli nasať čo najviac informácií. Hneď ráno sme mali aromatické WSko od generálneho tajomníka, Mareka Baniča. Porozprával nám ako na nás vplývajú rôzne vône v obchodoch, čo je ich zámerom.

K dispozícii bolo 5 miestností, v každej z nich bola iná vôňa. Zapisovali sme si, čo v nás vyvoláva, v ktorom konkrétnom obchode sa podľa nás nachádza. Opäť niečo, o čom sme niektorí ani netušili. Nasledoval workshop od regionálneho koordinátora, Mateja Dušeka, plný farieb. Prebiehal formou diskusie, kde a v ktorých reklamách sa aké konkrétne farby hodia.

Po obede nasledovalo veľké prekvapenie. Do Kľačna zavítali Oli Džupinková a Tomáš Škarba z rádia Expres. Oli bola v minulosti členkou ŠUSky, tak si s radosťou zaspomínala, aké je to byť ňou opäť. Oboznámili nás so svojou prácou, akým spôsobom sa k nej dostali, čo ich k tomu viedlo a aké boli ich začiatky.

Mali sme možnosť na vlastné oči vidieť, ako to u nich prebieha v obyčajný pracovný deň. Porozprávali nám rôzne pikošky, sami sme si vyskúšali nahrať hlasovú správu. Neobišli nás ani darčeky od rádia Expres. Obaja pôsobili milo, úprimne, snažili sa odpovedať čo najpresnejšie na každú z našich otázok. Nakoniec si s nami nezabudli zahrať kolektívnu hru, ktorú máte možnosť vidieť na Olinom instagrame.[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f> <v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f> <v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f> <v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f> <v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock> </v:shapetype><v:shape id="image01.jpg" o:spid="_x0000_s1026" type="#_x0000_t75" alt="olina a tomik.jpg" style='position:absolute;margin-left:66.75pt; margin-top:115.7pt;width:265.15pt;height:191.05pt;z-index:1;visibility:visible; mso-wrap-style:square;mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-top:0; mso-wrap-distance-right:0;mso-wrap-distance-bottom:0; mso-position-horizontal:absolute;mso-position-horizontal-relative:margin; mso-position-vertical:absolute;mso-position-vertical-relative:text' o:allowincell="f"> <v:imagedata src="file:///C:\Users\Tiborko\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg" o:title="olina a tomik"></v:imagedata> <w:wrap type="square" anchorx="margin"></w:wrap> </v:shape><![endif][if !vml][endif]

Oli Džupinková a Tomáš Škarba spolu s nádejnými reportérmi.

zdroj: instagram.com

Neskôr sme sa rozdelili do troch skupín.

Prvú viedol Aďo Kobetič a Viktória Kállayová. Televíziou sa zaoberali tí, ktorí mali záľubu vo vytváraní videí. Naučili sa ako pracovať s kamerou s ako natáčať.Boli podané naozaj vynikajúce herecké výkony a o zábavu nebola núdza. Ich video obsahovalo krátke vysielanie, ktorého súčasťou bola reklama a televízne noviny.

Tlači sme sa, spolu s vedúcimi- Petrou Baliovou a Rebekou V. Krahulcovou, venovali tí, ktorí radi píšu články, zaujíma nás grafika, ilustrovanie, koordinovanie a získavanie informácií.

Fotografia bola poslednou formou, do ktorej sa účastníci mohli zapojiť. Pod vedením Petra Krnáča sme sa dozvedeli sa niečo o praxi vo fotografovaní a tiež aj o jej histórii. Vytvárali v skupinách vlastnú fotografiu, ktorá by vystihovala ŠUS a podľa nášho obhájenia sa vybral spomedzi nás víťaz. Bolo to veľmi nerozhodné a napínavé, pretože bolo mnoho krásnych fotiek.

Nevynechali sme ani Halloween párty. Dalo sa tu stretnúť s mníškou, duchom, klobučníkom a mnohými ďalšími. Projekt prebehol úspešne a už teraz sa tešíme na ďalší.

#mediálka #predajmesa #rádioExpres #ŠUS

SLEDUJTE NÁS
  • Facebook Basic Square
© 2020 Stredoškolská študentská únia Slovenka o. z.
fb.png
ig.png
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now