POSLEDNÉ ČLÁNKY
ĎALŠIE ČLÁNKY

ŠUS: Čo všetko nám dala demokracia?


Dnešný deň, 17. november, je dňom boja za slobodu a demokraciu. To, čím v tomto období žijeme, nám opätovne pripomína, že slobodu a demokraciu žiadna generácia nedostáva len tak, že sloboda a demokracia nikdy neboli a nikdy nebudú samozrejmosťou. Sú hodnotami, o ktoré sa treba starať, ktoré treba vychovávať, ktoré nehodno stratiť. Aby sa tragické obdobia našej minulosti nestali aj našou budúcnosťou.

Žijeme v časoch, keď si musíme pripomínať, že aj počúvanie, diskusia s tými, ktorí sú v menšine, sú prejavmi demokracie. Že demokracia je nielen zodpovednosť, ale aj rešpekt a úcta. Že demokracia znamená aj rovnosť pred zákonom. Že demokracia prináša rovnosť šancí. Že demokracia nám dáva právo slobodného prejavu a možnosť prejaviť nespokojnosť. V dnešnej dobe mám pocit, že spoločnosť sa uspokojila s tým, čo má, lebo mohlo byť aj horšie a užíva si svoje právo na prejavenie nespokojnosti. Stačí nám to? Mať možnosť prejaviť nespokojnosť?

Ako prejav úcty k nebojácnym osobnostiam minulosti, k tým, ktorí nám vybojovali základ slobody a demokracie sme sa my, aktívni študenti rozhodli prestať len hovoriť, a poukazovať na chyby, no začať hľadať riešenia, byť proaktívni, šíriť myšlienku, vzdelávať rovesníkov. Lebo reči môžu zostať nenaplnenými a zapadnúť prachom. No činy a ich výsledky, tie nám nikto nevezme.

Už 18 rokov, vaša ŠUS.

Ku Dňu študentstva, 17.11.2016

Rebeka V. Krahulcová

Predsedníčka ŠUS

#ŠUS #Deňštudentstva

SLEDUJTE NÁS
  • Facebook Basic Square